2 czerwca odbędzie się wycieczka do Rud, gdzie dzieci będą miały okazję pojechać ciuchcią do Leboszowic. W Leboszowicach odbędą się warsztaty ekologiczne. Koszt wycieczki 20 zł.

3 czerwca zapraszamy wszystkich na Festyn Rodzinny, który odbędzie się na boisku szkolnym. W tym dniu dzieci wystąpią na scenie dla wszystkich zebranych gości.

Categories: Bez kategorii