Od 1.02 przez kolejne 5 tygodni będziemy realizować ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Bajkowa wyprawa”. Celem projektu jest:
– rozbudzenie zainteresowania literaturą klasyczną
– upowszechnienie czytelnictwa,
– kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

Po zakończeniu projektu wszystkie dzieci otrzymają dyplom uczestnictwa.

Categories: Bez kategorii