W związku z wyjazdem na wycieczkę, proszę o przyniesienie do piątku 3.06.22 r. plecaczków, do środka można włożyć chusteczki higieniczne. Poniżej zamieszczam regulamin i program wycieczki autokarowej.

Dziękuje wychowawca

REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie
stosować się do zawartych w nich zapisów.
2. Wszyscy uczestnicy wycieczki w czasie jej trwania stosują się do poleceń opiekunów.
3. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4. W czasie podróży:
• zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,
• nie wstajemy z miejsc,
• nie stajemy na siedzeniach
• nie wychylamy się przez okna,
• nie hałasujemy.
5. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą
przebywać.
6. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki.
7. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie
zgłaszamy opiekunowi.
8. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.
9. Przedszkole zapewnia posiłki podczas wycieczki, a dzieci dbają o porządek – zabieramy ze
sobą opakowania i papierki.
10. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i
wyobcowany.
11. Po zakończeniu wycieczki zbieramy się w grupę i udajemy do autokaru.

 

PROGRAM WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

Termin wyjazdu: 6.06.2022 r.

Godzina wyjazdu: 8:30

Czas zwiedzania:  9:30 – 12:30

  1. Przyjazd do Zbrosławic: 9:30
  2. Wejście dzieci do Parku Przygód i Atrakcji
  3. Obserwacja zwierząt leśnych i hodowlanych
  4. Posiłek: 10:30
  5. Ścieżka bosych stóp dla najmłodszych / park linowy dla grup starszych (Grupy: I, II, VI, VII)
  6. Zbiórka: 12:30
  7. Przejście do autokaru i powrót do przedszkola
  8. Przewidywany czas powrotu do przedszkola godzina: 13:30

 

Categories: Ogłoszenia