Tematyka w lutym

Bloki Tematyczne:

 1. Bajki i bajeczki
 2. Zabawy w karnawale
 3. Dawno, dawno temu
 4. Dzień i noc

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wdrażanie do właściwego ubioru podczas wczesnej wiosny,
 • zachęcanie do zabawy na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
 • uświadamianie następstwa dnia i nocy,
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
 • zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach,
 • wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej - kolejność czynności,
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • nauka piosenek i pląsów.
Categories: Bez kategorii