Tematyka miesięczna

Listopad w ” Wiewiórkach”

Bloki tematyczne w listopadzie: – Deszczem malowane – Zabawy w teatr – Mały człowiek, czy też duży dobrze, że pomocą służy – Mieszkamy na Śląsku Cele jakie chcemy osiągnąć: doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką i ruchem, kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji, zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie jesienią, Read more…