Bloki tematyczne w listopadzie:

– Deszczem malowane
– Zabawy w teatr
– Mały człowiek, czy też duży dobrze, że pomocą służy
– Mieszkamy na Śląsku

Cele jakie chcemy osiągnąć:
doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką i ruchem, kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji, zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie jesienią, kształtowanie gotowości do nauki pisania, czytania i liczenia, zapoznanie z literą: K,U,Y,R, poznanie znaków ” +, =”, uwrażliwienie na potrzeby innych, zapoznanie dzieci z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych, utrwalenie wiadomości nt. naszego regionu

W listopadzie nauczymy się wiersza ” Marzenie” D.Wawiłow

Idzie pani po ulicy,
cztery pieski ma na smyczy.
A ja sobie wzdycham skrycie:
Taka pani to ma życie!
Prawda?
Wszyscy ludzie kogoś mają,
kogoś głaszczą i kochają,
komuś szepczą coś do ucha
i się cieszą, że ich słucha…
Prawda?
Ja też chciałbym takiego,
choćby najmniejszego,
choćby najbrzydszego pieska!
Mógłby sobie być buldogiem,
karmiłbym go twarogiem.
Mógłby sobie być seterem,
biegłby ze mną na spacerek.