Witam wszystkich po wakacjach, rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.

Bloki tematyczne we wrześniu:

– Witamy w przedszkolu
– Ja i ty to my
– Spotkanie z latawcem
– Tajemnice ziemi

Cele jakie chcemy osiągnąć to : rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem, stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji, rozwijanie mowy i myślenia, aktywne słuchanie utworów literackich, doskonalenie sprawności grafomotorycznej, wprowadzenie litery ” O,o”, „A.a” wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata,

We wrześniu nauczymy się wiersza ” Piękne zwyczaje” Czesława Janczarskiego

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi ” dzień dobry”, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią ” dzień dobry, słonko kochane”.
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi ” przepraszam”, potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
” dziękuję” – szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi,
” dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
” dobranoc” szumią z prawa i z lewa.