Bloki tematyczne w maju:

W świecie pszczół
Zdrowie na talerzu – zdrowy przedszkolak
Książka moim przyjacielem
Kocham moich rodziców
Czekamy na Dzień Dziecka

Cele jakie chcemy osiągnąć:
poszerzenie wiadomości nt. życia pszczół, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, uświadomienie dzieciom konieczności jedzenia warzyw i owoców, rozwijanie mowy i myślenia, usprawnienie motoryki małej w różnych sytuacjach, wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach , budzenie zainteresowania książką, kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną, poszerzanie informacji nt. życia dzieci w innych krajach

W maju nauczymy się wiersza pt.
” Uśmiechnij się”

Uśmiechnij się kochana mamo,
najlepsza z wszystkich mam.
Przytulę się do Ciebie mocno,
i sto całusów dam.

Uśmiechnij się kochany tato,
Zmęczony jesteś, wiem.
Lecz weź mnie, proszę, na kolana,
a ja przytulę Cię.