Bloki tematyczne w marcu:

– Życie na naszej planecie
– Poznajemy zawody
– Duzi i mali obrońcy przyrody
– Witaj wiosno

Cele jakie planujemy osiągnąć:
wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych dotyczących życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku,
doskonalenie przeliczania w zakresie 7
poznanie pracy ludzi w wybranych zawodach
rozwijanie mowy i myślenia
wdrażanie do poszanowania przyrody, rozumienie potrzeby segregowania śmieci, oszczędzania wody
poznanie pierwszych oznak wiosny
odkrywanie tajemnic przyrody

W marcu nauczymy się wiersza J. Brzechwy pt. ” Przyjście wiosny”

Naplotkowała sosna,
że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: przyjedzie pewnie furą…
Jeż się najeżył srodze: raczej na hulajnodze .
Wąż syknął: Ja nie wierzę,
przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: Wiem coś o tym,
przyleci samolotem.
Skąd znowu – rzekła sowa
Ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju,
widziałam ją w tramwaju.
Nieprawda! Wiosna zwykle
przyjeżdża motocyklem.
A ja wam tu dowiodę,
że właśnie samochodem.
Nieprawda, do w karecie!
W karecie, cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo,
już kwiaty za nią śpieszą,
już trawy przed nią rosną
i szumią: Witaj wiosno!