Bloki tematyczne w listopadzie:

 

– Moja ojczyzna – Polska

– Jesień – parasole czas wyciągać

– Podróżujemy w dawne czasy

– Co to znaczy być dobrym

 

Cele jakie planujemy osiągnąć:

kształtowanie tożsamości narodowej, poznanie symboli narodowych, rozwijanie mowy , myślenia,

poznanie charakterystycznych cech jesieni, wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole,

doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych

 

W listopadzie nauczymy się piosenki pt. ” Listopadowa piosenka”

 

1. Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie spiewa

i ostatnie złote liście opadają z drzewa.

ref.

Listopadowa piosenka, jak deszczu kropelka,

listopadowa piosenka, kap, kapu, kap.

2. Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem,

w parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze.

ref.

Listopadowa piosenka…

3. pan Listopad swój parasol mocno w ręce trzyma

i powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima.

ref.

Listopadowa piosenka….