Tematyka miesiąca

Tematyka na listopad 2023r.

LISTOPAD   Tematyka kompleksowa: Mały patriota. W co się bawić kiedy pada deszcz? Mój przyjaciel miś. Zwierzęta domowe.   Cele: Rozwijanie mowy i umiejętności budowania wypowiedzi. Integracja grupy, zacieśnianie więzi rówieśniczych. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych zgodnych z wytycznymi GIS. Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej. Wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad współżycia w grupie. Read more…

Tematyka miesiąca

Tematyka na wrzesień 2023r.

WRZESIEŃ   Tematyka kompleksowa: Witamy w przedszkolu. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem. Chcę być zdrowy. Nadchodzi jesień.   Cele: Rozwijanie mowy i umiejętności budowania wypowiedzi. Integracja grupy, zacieśnianie więzi rówieśniczych. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych zgodnych z wytycznymi GIS. Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej. Wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad współżycia w grupie. Rozwijanie wiedzy na Read more…

Tematyka miesiąca

Tematyka kompleksowa na luty 2023r.

LUTY   Tematyka kompleksowa: Bale, bale w karnawale. Kim będę gdy dorosnę? Baśnie, bajki, legendy.   Cele dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze: doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków; ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni; odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych); utrwalenie Read more…

Tematyka miesiąca

Tematyka kompleksowa na styczeń 2023r.

STYCZEŃ   Tematyka kompleksowa: Witamy Nowy Rok. Święto Babci i Dziadka. Ferie zimowe – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Ferie zimowe – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Co można robić zimą? Cele dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze: doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych zapoznanie Read more…

Tematyka miesiąca

Tematyka kompleksowa na grudzień 2022r.

GRUDZIEŃ Tematyka kompleksowa: Grudniowe życzenia. Święta za pasem. Świąteczne tradycje. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.   Cele dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze:              doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;          doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;          poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;          rozwijanie umiejętności czytania globalnego;          Read more…

Tematyka miesiąca

Tematyka kompleksowa na listopad 2022r.

LISTOPAD   Tematyka kompleksowa: Listopadowe wspomnienia. Mój kraj – Moja Ojczyzna. Zabawy na jesienne wieczory. Jesienna pogoda. Zimno, coraz zimniej.   Cele dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze: utrwalenie nazw członków rodziny; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych; doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic; doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami Read more…

Tematyka miesiąca

Tematyka kompleksowa na wrzesień 2022r.

WRZESIEŃ   Tematyka kompleksowa: W przedszkolu. Wakacyjne wspomnienia. Jesteśmy bezpieczni. Dary jesieni. Cele dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze: – doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, – wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, – doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw, – rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów, – doskonalenie umiejętności wypowiadania się Read more…