WRZESIEŃ

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Witamy w przedszkolu.
 2. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem.
 3. Chcę być zdrowy.
 4. Nadchodzi jesień.

 

Cele:

 • Rozwijanie mowy i umiejętności budowania wypowiedzi.
 • Integracja grupy, zacieśnianie więzi rówieśniczych.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych zgodnych z wytycznymi GIS.
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad współżycia w grupie.
 • Rozwijanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej oraz plastycznej.
 • Zapoznanie z wyglądem litery o,O  i cyfry 1.