W czwartek, 18 lutego, wykonywaliśmy kolejne zadanie w ramach udziału w programie "Uczymy dzieci programować". Tym razem dzieci wykonywały zimowe zadania posługując się systemem binarnym. Na początku Sówki poznały zasady programowania kolejnych liczb za pomocą systemu binarnego, a następnie samodzielnie tworzyły liczby od 2 do 9 w kodzie binarnym, wykorzystując tablicę multimedialną oraz platformę genialny.ly. Kolejna część aktywności to kolorowanie określonych pól planszy, na której zakodowane były sanki. Wykonane zadania rozwijały u dzieci - myślenie logiczne i matematyczne, umiejętność dekodowania oraz kodowania i programowania, a także koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność odczytywania symboli.