Tematyka zajęć w październiku

TEMATYKA ZAJĘĆ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU W „SÓWKACH”

Bloki tematyczne:

 1. Jesienią w parku i w lesie.
 2. Dbam o siebie i o środowisko.
 3. Dbamy o zdrowie.
 4. Zabawy na jesienne wieczory.
 5. Listopadowe wspomnienia.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Utrwalenie informacji dot. zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 2. Rozwijanie wiedzy nt. zwierząt i roślin żyjących w parku i w lesie.
 3. Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni i w schemacie ciała.
 4. Rozwijanie wiedzy nt. higieny i zasad zdrowego żywienia.
 5. Kształtowanie postawy prozdrowotnej i prawidłowych nawyków higienicznych.
 6. Poszerzanie wiedzy nt. zawodów związanych ze zdrowiem i sztuką.
 7. Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji za pomocą sztuki.
 8. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty.
 9. Doskonalenie słuchu fonemowego i percepcji słuchowej.
 10. Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 11. Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 12. Rozwijanie mowy i umiejętności opowiadania.
 13. Rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i rytmicznych.
 14. Rozwijanie sprawności manualnych.
 15. Rozwijanie sprawności fizycznej.

Piosenka: („Hartuj ciało ”)

1.  W zdrowym ciele zdrowy duch, a dla ducha dobry ruch.  Siła, sprawność i odwaga nie przeszkadza lecz pomaga.  Życie jak bieg z przeszkodami trudne może być czasami.

Ref.: Zatem raz, dwa i trzy, i cztery,
wyłączamy komputery,
raz, dwa i trzy, i cztery,
wyłączamy komputery.

2. Hartuj ciało, hartuj ducha od podeszwy aż do ucha. Rower, deska, bieg na setkę, ścieżka zdrowia, gra w kometkę. Gdy rodzina się wygina, to nie weźmie jej angina, a jak dziadek nie da rady niech wykona dwa przysiady.

Ref.: Zatem raz, dwa i trzy, i cztery,
wyłączamy komputery…

Wierszyk: („ Zęby”)

Zdrowe zęby to fortuna! Gdy dbasz o nie należycie,
są ci wdzięczne i z radością służą ci przez całe życie.
Gdy się śmiejesz – do szczerzenia.
Gdy się boisz – do szczękania.
Gdy zjadasz – do gryzienia.
Gdy się złościsz – do zgrzytania.
Szoruj zęby na okrągło, szoruj w górę, szoruj na dół,
szoruj z przodu, szoruj z boków, i płucz z siłą wodospadu.