TEMATYKA MIESIĄCA

TEMATYKA MIESIĄCA – PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne: Jaki jestem. Moja rodzina. To jest mój dom. Jesienne drzewa. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: Podawanie informacji o sobie – określanie cech fizycznych. Poznawanie swojego ciała, nazywanie części ciała. Poznawanie takich wartości moralnych jak: przyjaźń, odpowiedzialność. Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Nazywanie członków bliższej i dalszej Read more…