Marzec:

 1. Czekamy na wiosnę
  2. Wiosna na parapecie
  3. Wiosenne porządki
  4. Czekamy na Święta Wielkanocne

 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

– Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

– Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

– Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

– Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

– Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

– Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

– Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

– Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

 

Wiosna tuz tuz

 1. Juz ozimina szumieć zaczyna,
  że nie powróci mróz,
  to po tym można od razu poznać,
  że wiosna jest tuż, tuż! /bis/

2.Śpiewa skowronek dźwięcznie jak dzwonek,
że gniazdko ma wśród zbóż,
to po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/

3.Krążą nad domem boćki znajome,
goście zza siedmiu mórz,
to po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/