Tematyka miesiąca – luty

Luty:
1. Spotkanie z bajką
2. W dawnych czasach
3. Kiedy patrzę w niebo

 

 

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

– Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

– Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

– Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

– Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

– Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

– Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

– Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

– Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

– Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

– Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

– Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

 

 

 

Dinozaury

  1. Dinozaurów nie ma z nami dawno już.

Nawet ślady ich przysypał czasu kurz.

Można spotkać dinozaura tylko w snach,

jak paprocie skubie wielkie, że aż strach.

  1. Tam gdzie kiedyś tych paproci szumiał las,

leżą złoża węgla, który grzeje nas.

A gdzie góry i doliny że ho, ho,

było kiedyś pełne piasku morza dno.

  1. Tam gdzie fale rozmawiały: bul, bul, bul,

pozostała w głębi ziemi biała sól.

Czy ktoś mógłby czas zatrzymać? Chyba nie.

Jak tu będzie za lata tysiąc? Kto to wie?