Tematyka miesiąca wrzesień

Tematyka miesiąca

Wrzesień

I. w przedszkolu

  1. Wracamy do przedszkola
  2. Każdy swój znaczek ma, mam i ja
  3. Po co nam zasady? (kontrakt)
  4. W świecie imion (wizytówki)
  5. Nasze zabawy i zajęcia

 

Ogólne cele dydaktyczno wychowawcze:

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– poszerzanie słownika,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

– rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

– doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

– doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

– przypomnienie zasad bezpieczeństwa zarówno w przedszkolu, jak i podczas przechodzenia przez jezdnię

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

– wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

– budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– wprowadzenie liczby 1,

– utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

– budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.