STYCZEŃ

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Dokarmiamy ptaki.
 3.  Babcia i Dziadek.
 4. Życie w krainie śniegu i lodu.

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Usprawnianie grafomotoryki
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery s, oraz cyfry 8
 • Doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.