Podczas jednych z  popołudniowych zajęć dzieci miały za zadanie ułożyć z plastikowych klocków wieżę. W ten sposób jeżyki bawiąc się kształtowały twórcze myślenie, doskonaliły motorykę małą w zabawie konstrukcyjnej, uczyły się współdziałania w grupie.