LUTY

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Wynalazki.

 

 1. Baśnie, bajki, legendy.

 

III. Bale, bale w karnawale.

 

 1. W dawnych czasach.

 

 

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
 • poszerzanie słownika dzieci o homonimy;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie koordynacji ręka-oko;
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • doskonalenie spostrzegania i porównywania;
 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie ekspresji artystycznej;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • usprawnianie analizy słuchowej;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • kształtowanie twórczego myślenia;
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.